Categories
Duiding Spreuken en gezegden

Zoek het Licht

Zoek het licht

Een lichje opsteken.
Het Licht aandoen

Maar soms in het donker
Is het wel eens zoeken
Naar de schakelaar

Lang geleden
Als ik eens in de put zat
Wandelde ik op straat

In de etalage van een winkel
Was er een ingekaderde spreuk

Als de nacht het donkerst is,
is de ochtend nabij!

Het heeft me geholpen
Om te zoeken naar het Licht.

En jij?
Welke spreuk heeft jou geholpen?

Dank voor je commentaar en delen!

Zoek het Licht
VARANASI, INDIA -een pelgeim maakt zich klaar om te baden in de Ganges river samen met miljoenen anderen in Varanasi ghat.
Categories
Duiding Spreuken en gezegden

Waar is da feestje ?

Hier is da feestje

Waar is da feestje ?

Hier is da feestje

Waar is da feestje om een blijde gebeurtenis te vieren? Een overwInning, een verjaardag, een herdenking, een jubileum, een verloving, een trouw, een pensionering…?

Een feestje, daar hoort duidelijk vreugde bij.

 

Wat wordt er gevierd ?
En wie ?
En waar ?
En waarom ?
En wanneer ?

Een gebeurtenis
Een herdenking
Een overwinning
Een held
Een verlosser

Wat doen we ermee
Wat is onze bijdrage

Tijd om even stil te staan
Bij wat en wie we vieren

Proficiat!

Dank voor je commentaar en delen!

Waar is da feestje
Wat hebben die allemaal te vertellen?
Categories
Duiding

Horen en luisteren

Horen en luisteren

Horen en luisteren zijn niet hetzelfde.
Velen horen maar luisteren niet.
En zij die luisteren, horen niet altijd.

Horende doof zijn
En luisterend horen

Wat hoor je echt?
Dringt het tot je door?
Of luister je met een half oor?

Dank  voor je kommentaar en delen

Horen en luisteren
Wat heb je gehoord?
Categories
Duiding

Wat is dat hier?

Wat dat hier allemaal is?

Een lach en een traan, mag het eens iets anders zijn?
Er is al stress genoeg, dus gaan wij ervan profiteren om iets anders te produceren.
Mooie photos van hier
Oude gezegdes in een nieuw jasje
Een deuntje van toen
Wat geschiedenis
Een volksliedje
Verhaaltjes
En grapjes

Veel plezier!

PS
Vooruit! Zei Wiske
En ze bedoelde de geit…

Dank voor je commentaar en delen!

Vooruit met de geit
Wat is jouw verhaal?

 

Categories
Duiding Spreuken en gezegden

De tijd dringt

 

De tijd dringt

De tijd ondergaan we.
Ze staat niet stil.
En wij haasten ons van links naar rechts
zonder ook maar stil te staan
en te kijken waar we gaan.

Het leven trekt
Ons mee
Naar de grote
Wijde zee
En voor we het weten
Zijn we verdwenen
En vergeten…

De tijd dringt. Het leven trekt ons mee. De tijd ondergaan we. Ze staat niet stil. En wij haasten ons van links naar rechts zonder ook maar stil te staan en te kijken waar we gaan…

Tijd om even stil te staan.

Dank  voor je kommentaar en delen

De tijd dringt
Waar loopt de tijd naartoe?
Categories
Duiding

De sukkelstraat

 

De sukkelstraat

We kennen het allemaal
Het gesukkel

Door ongeluk
Ziekte
Ouderdom

Maar ook

Weersomstandigheden
Levenssituaties
Wereldgebeuren

Het vele waar we vat op hebben
En het nog veel meer
Waar we geen vat op hebben

De sukkelstraat
We kennen ze allemaal
Maar we komen er liever niet

En toch
Vroeg of laat
Komen we ze tegen

 

Dank voor je commentaar of het delen met anderen

 

Categories
Duiding

Eerlijke handel

 

Eerlijke handel

Eerlijke handel of fair trade
Staat voor de eerlijke bejegening
Van de producent

Waar is dat product gemaakt?
Wie heeft het gemaakt?
Wie verdient hieraan?

Hier gemaakt
Daar gemaakt
Overal gemaakt

Zelf gemaakt
Thuis gemaakt

Eerlijk gemaakt
En wat voor handel ?

 

Video

Kies voor fair trade

Ga ook voor de eerlijke keuze
In je aankopen.

Dank voor je commentaar en delen!

Fair trade
Fair Trade en kwaliteit zijn woorden die passen in een matrix van eerlijke handel en economische keuzes . Kwaliteit staat garant voor excellentie en verantwoordelijke keuzes inzake milieu en werknemers.
Categories
Duiding

Wat als

Wat als …

Als muzikanten
Hun instrument
Niet meer stemmen

Wie zal dan spelen?

Als zangers
Hun stem
Niet wijden

Wie zal dan zingen?

Het lied
Het loflied
Dat oprijst naar de hemel

Wie zal het spelen?
Wie zal het zingen?

En raken het hart
Van God
En Mens 

 

Wat allw
Een lied dat oprijst naar de hemel
Categories
Duiding Feesten Lach eens Tijd van het jaar

De kruisdagen

De kruisdagen
Waren van oudsher
De drie dagen die
OLH Hemelvaart voorafgaan

Dagen van gebed
Bezinning
En bekering

Een gebed ook om zegen
En bescherming van de aarde
De vruchten en de oogst

Ontstaan in de 5de eeuw na Christus
En ingevoerd door de Heilige Mamert,
Een van de ijsheiligen ,
Zijn ze één grote smeekbede om Verlossing

De verlossing van kwaad en onrecht
De verlossing van ziekte en ongeval
De verlossing van tegenslag en tegenspoed

In tijden van grote nood
is er vaak geen pasklaar antwoord
Of mirakel pilletje dat alles oplost

We staan onmachtig
en kunnen alleen bidden
om Verlossing

… en goede oplossingen
voor de vele problemen
die zich voor ons allen stellen

Meer dan ooit zijn de kruisdagen aktueel
Een gebed om bescherming van onze aarde
Er is geen planeet B

Laat ons bidden!

Voorbede

Wij bidden tot U Heer,

Dat de aarde vruchten mag dragen voor iedereen, om tarwe en rijst en vruchten aan de bomen.
Dat ieder, in zijn eigen werelddeel de vruchten van hun land mag plukken.

Om brood op tafel, en voldoende voedsel voor iedereen, zodat geen mens sterft van honger en niemand ziek wordt door ondervoeding.

Om werk voor ieder en zinvolle tijdsbesteding voor iedereen, zodat geen mens zich nutteloos voelt en niemand verkommert van armoede of eenzaamheid.

Om kennis van zaken, scholing en ervaring voor iedereen, zodat geen mens slachtoffer wordt van onkunde en daardoor aan de kant geschoven word. Dat niemand ten prooi valt aan uitbuiters.

Om blijken van waardering, tekenen van erkenning voor iedereen, zodat op geen mens neergekeken wordt
en niemand zich minder gewaardeerd voelt.

God, Gij wilt dat al uw mensen leven in welzijn en gelukkig zijn. Gij weet wat wij nodig hebben.

Verhoor onze gebeden en vervul de levensbehoeften van al uw kinderen. Laat het niet gebeuren dat wij hun iets onthouden wat zij nu juist hard nodig hebben.

Dat ons aller welzijn en geluk hier op aarde door mag dringen tot in de hemel tot eer van U, de levende en algoede God. Amen

bron

Gedicht van Anton van Wilderode

Men stapte de groene vroegte door,
langs zandwegen door ‘t zwarte karrenspoor,
dauwgras en veldkruid.
De kruisdagen liet men niet.
Men zong doorwiegend het lied der oude litanieën.
Heiligen gingen met ons mee, smekend om aardse dingen,
zaaitijd en groei, de oogst, de volle schuren,
de zaligheden, die niet eeuwig duren.
Wij zongen luidop ‘kyrie eleison’, tegen pest,
oorlog en hongersnood en tegen de onontkoombare dood.
Een hemelse leeuwerik ontsteeg de aarde,
boven het groen groen der beemden met paardenbloemen;
terwijl de geploegde kouter als een rijk tapijt
vroeg om zaad en onze blikken trok wijd en zijd.
Veldkapellen, devotiekruisen en heiligbeelden:
ze zijn met gulle hand over het Vlaamse platteland uitgestrooid.

Lees meer

de grote litanie uit het gebedenboek

Categories
Duiding Tijd van het jaar

De heilige Corona

De heilige Corona heeft echt bestaan.

En neen, covid19 is niet naar haar genoemd. Wel naar de kroon rond het virus (Corona in het Italiaans) die zichtbaar wordt onder een microskoop.

Corona werd geboren in 161 in Syrië .

Ze was geschokt door de marteling van de heilige Victor en knielde openlijk om voor hem te bidden . Ze werd onmiddelijk opgepakt en gestraft door de Romeinse beulen. Ze was amper 16 jaar!

Volgens oude akten stierf ze een gruwelijke dood in 177.

Ze werd met de ledematen vasgebonden aan twee neerbuigende palmen. Bij het loslaten van de kruinen werd ze uit elkaar gescheurd.

Een vreselijke dood voor een zo jonge vrouw.

Ze is een van de vele martelaren uit de jonge kerken van het Midden Oosten.

Ze werd heilig verklaard en is de patrones van de houthakkers. Ze is ook beschermheilige tegen stormen, epidemies en pandemieën.

In 977 bracht keizer Otto III haar relikwieën naar Aken waar ze nog steeds bewaard worden in de Dom.

Haar feestdag valt op 14 mei. En in vele Duitse steden wordt haar voorspraak afgesmeekt.

Laten we bidden, samen met haar:

Almachtige God,
Gij kijkt genadig naar uw volk,
Bekommerd om alle zieke en zwakke mensen.

Zo heeft Jezus, Uw Zoon,
de zieken de handen opgelegd,
De zondaars vergeven en velen genezen.

Kijk barmhartig naar allen die nederig voor U staan
en bidden om genezing, om vergeving

Wij bidden U in deze tijden van pandemie en nood
Sta mensen bij met Liefde en Genegenheid
Wend deze ziekte van ons af.
Genees hen die door de ziekte getroffen worden.
Bescherm hen die bewaard bleven.
En laat de plaag niet verder uitbreiden.

Heilige Maria, ons aller moeder, bid voor ons
Heilige Corona bid voor ons