Verhaal van Karel en de Elegast

Verhaal van Karel en de Elegast. Een Middelnederlands heldendicht dat dateert uit de middeleeuwen.
Een Middelnederlands heldendicht uit de middeleeuwen.

Verhaal van Karel en de Elegast

Het verhaal van Karel ende Elegast is een Middelnederlands heldendicht dat dateert uit de 12e of 13e eeuw. Het verhaal gaat over Karel de Grote, de koning van de Franken, die op een nacht een ontmoeting heeft met de mysterieuze figuur Elegast, die eigenlijk zijn neef is. Elegast is een voormalige edelman die door een valse beschuldiging van diefstal in armoede is vervallen en nu als dief door het leven gaat. Samen beramen ze een plan om de schatten van de koning te stelen.

Tijdens de nachtelijke rooftocht krijgt Karel een visioen van een engel, die hem opdraagt om zich te bekeren en de armen te helpen. Karel besluit om zijn leven te beteren en geeft zijn schatten weg aan de armen. Elegast wordt later door Karel in ere hersteld en krijgt een hoge positie aan het hof.

Het verhaal van Karel ende Elegast is een belangrijk werk uit de Middelnederlandse literatuur en heeft grote invloed gehad op latere literaire werken. Het verhaal combineert elementen van het heldendicht en de ridderroman, met een nadruk op de christelijke deugden van boetedoening en naastenliefde. Het verhaal is ook van belang voor de studie van de middeleeuwse maatschappij en politiek, aangezien het een beeld geeft van de rol van koningen en edelen in die tijd. Het handschrift van Karel ende Elegast dat bewaard wordt in de abdij van Tongerlo, het Tongerlo Prior-handschrift, is een van de belangrijkste manuscripten uit de middeleeuwse Nederlandse literatuurgeschiedenis.

Referenties

https://www.onlinenederlands.nl/Karel%20en%20Elegast%20(vrij%20vertaald%20door%20M%20de%20Krosse).pdf

https://www.literatuurgeschiedenis.org/teksten/karel-ende-elegast

Bedankt voor het lezen

tekst met hulp van OpenAI’s ChatGPT Language Models – Beeldvorming Picsart

Leave a Comment

You cannot copy content of this page
Skip to content