Categories
Duiding

Horen en luisteren

Horen en luisteren

Horen en luisteren zijn niet hetzelfde.
Velen horen maar luisteren niet.
En zij die luisteren, horen niet altijd.

Horende doof zijn
En luisterend horen

Wat hoor je echt?
Dringt het tot je door?
Of luister je met een half oor?

Dank  voor je kommentaar en delen

Horen en luisteren
Wat heb je gehoord?
Categories
Duiding

Wat als

Wat als …

Als muzikanten
Hun instrument
Niet meer stemmen

Wie zal dan spelen?

Als zangers
Hun stem
Niet wijden

Wie zal dan zingen?

Het lied
Het loflied
Dat oprijst naar de hemel

Wie zal het spelen?
Wie zal het zingen?

En raken het hart
Van God
En Mens 

 

Wat allw
Een lied dat oprijst naar de hemel
Categories
Duiding Feesten Lach eens Tijd van het jaar

De kruisdagen

De kruisdagen
Waren van oudsher
De drie dagen die
OLH Hemelvaart voorafgaan

Dagen van gebed
Bezinning
En bekering

Een gebed ook om zegen
En bescherming van de aarde
De vruchten en de oogst

Ontstaan in de 5de eeuw na Christus
En ingevoerd door de Heilige Mamert,
Een van de ijsheiligen ,
Zijn ze één grote smeekbede om Verlossing

De verlossing van kwaad en onrecht
De verlossing van ziekte en ongeval
De verlossing van tegenslag en tegenspoed

In tijden van grote nood
is er vaak geen pasklaar antwoord
Of mirakel pilletje dat alles oplost

We staan onmachtig
en kunnen alleen bidden
om Verlossing

… en goede oplossingen
voor de vele problemen
die zich voor ons allen stellen

Meer dan ooit zijn de kruisdagen aktueel
Een gebed om bescherming van onze aarde
Er is geen planeet B

Laat ons bidden!

Voorbede

Wij bidden tot U Heer,

Dat de aarde vruchten mag dragen voor iedereen, om tarwe en rijst en vruchten aan de bomen.
Dat ieder, in zijn eigen werelddeel de vruchten van hun land mag plukken.

Om brood op tafel, en voldoende voedsel voor iedereen, zodat geen mens sterft van honger en niemand ziek wordt door ondervoeding.

Om werk voor ieder en zinvolle tijdsbesteding voor iedereen, zodat geen mens zich nutteloos voelt en niemand verkommert van armoede of eenzaamheid.

Om kennis van zaken, scholing en ervaring voor iedereen, zodat geen mens slachtoffer wordt van onkunde en daardoor aan de kant geschoven word. Dat niemand ten prooi valt aan uitbuiters.

Om blijken van waardering, tekenen van erkenning voor iedereen, zodat op geen mens neergekeken wordt
en niemand zich minder gewaardeerd voelt.

God, Gij wilt dat al uw mensen leven in welzijn en gelukkig zijn. Gij weet wat wij nodig hebben.

Verhoor onze gebeden en vervul de levensbehoeften van al uw kinderen. Laat het niet gebeuren dat wij hun iets onthouden wat zij nu juist hard nodig hebben.

Dat ons aller welzijn en geluk hier op aarde door mag dringen tot in de hemel tot eer van U, de levende en algoede God. Amen

bron

Gedicht van Anton van Wilderode

Men stapte de groene vroegte door,
langs zandwegen door ‘t zwarte karrenspoor,
dauwgras en veldkruid.
De kruisdagen liet men niet.
Men zong doorwiegend het lied der oude litanieën.
Heiligen gingen met ons mee, smekend om aardse dingen,
zaaitijd en groei, de oogst, de volle schuren,
de zaligheden, die niet eeuwig duren.
Wij zongen luidop ‘kyrie eleison’, tegen pest,
oorlog en hongersnood en tegen de onontkoombare dood.
Een hemelse leeuwerik ontsteeg de aarde,
boven het groen groen der beemden met paardenbloemen;
terwijl de geploegde kouter als een rijk tapijt
vroeg om zaad en onze blikken trok wijd en zijd.
Veldkapellen, devotiekruisen en heiligbeelden:
ze zijn met gulle hand over het Vlaamse platteland uitgestrooid.

Lees meer

de grote litanie uit het gebedenboek

Categories
Spreuken en gezegden Tijd van het jaar

De ijsheiligen

De ijsheiligen

Ze luiden het einde van de winter in
Van 11 tot 14 mei worden ze herdacht

Zoals de volksmond zegt:

Het staartje van de mei
Is het staartje van de winter

We weten het allemaal.
Het weer kan keren.

En de ijsheiligen?

De heilige Mamert.
De heilige Pancraas .
De heilige Servaes .
De heilige Bonifaas .

Wie waren ze?
Waar kwamen ze vandaan?
Wanneer leefde ze?
Wat deden ze?

De heilige Mamertus, Mamert of Mammes stierf in 477.

Hij was de bisschop van Vienne in Zuid-Frankrijk.
Hij kreeg het aan de stok met de toenmalige paus Hilarius
En gaf zijn vergissing ruiterlijk toe.
Hij had namelijk een hulpbisschop benoemd
Hetgeen zijn bevoegdheid niet was in die tijd.
Hij nam het op voor de armen.
Hij kwam op tegen een elitaire kerk
die er alleen zou zijn voor een paar uitverkorenen!

Hij voerde de kruisdagen in.
Drie dagen van gebed en bedevaarten
Die het feest van OLH Hemelvaart voorafgaan.

Een grote smeekbede om verlossing van kwaad en onheil:
‘van bliksem en noodweer: verlos ons, Heer!.
‘van de gesel der aardbeving: verlos ons, Heer!.
‘van pest, hongersnood en oorlog: verlos ons, Heer!…

De kruisdagen verspreidden zich
als een lopend vuurtje over Europa
In één grote smeekbede om verlossing

In Bretagne wordt hij aanzien als een geneesheilige.
In het bijzonder voor de genezing van de ingewanden.
Hij wordt vaak voorgesteld met opgerolde darmen in zijn handen.

Zijn feestdag valt op 11 mei
Heilige Mamertus bid voor ons.

De helige Pancratius, Pancraas van Rome stierf als martelaar rond 303.

De San Pancrazio in Rome werd gebouwd op de plaats van zijn terchtstelling.

Geboren in een welstellend gezin uit Frygië in Noord Turkije, werd hij als jonge wees opgevoed door zijn oom in Rome.

Hij was bestemd tot een grote loopbaan in her Romeinse leger.

Met afschuw geslagen door de wreedheden begaan tegen christenen sloot hij zich aan bij de jonge kerkgemeenschap en liet zich dopen.

Als 14 jarige weigerde hij zijn geloof af te zweren.
Hij werd gruwelijk gedood door keizer Diocletianus.

Hij is de patroonheilige van de communicanten
En van het godsoordeel .
Hij wordt aanroepen tegen hoofdpijn!
Een van de veertien noodhelpers.

Zijn feestdag valt op 12 mei
Heilige Pancraas bid voor ons.

De heilige Servatius, Servaas van Maastricht, stierf in 384 .

Hij was de tiende bisschop van Tongeren
En de eerste bisschop van Maastricht.
Een heilige van bij ons.

Er wordt gezegd dat hij uit het Oosten kwam
En vreemde talen sprak.
Hij zou afstammen uit de familie van de heilige Anna
Via haar grootmoeder.
Hij bestreed het Arianisme en voorspelde de invasie door de Hunnen.

Hij is ook een bronheilige.
En wordt aanroepen voor botziekten, koorts, huidziekten, verlamming, en voetpijn. Ook tegen ongedierte, voor succes en tegen doodsangst.

Zijn feestdag valt op 13 mei
Heilige Servaas bid voor ons.

De heilge Bonifatius, Bonifaas van Tarsus stierf de marteldood in 307.

Bonifatius trok naar het Oosten om de relieken van christenen op te kopen. Hij werd echter getroffen door hun leven en opofferingsmoed en riep luidop dat hij ook christen was. Hij werd gruwelijk vermoord.

Zijn lichaam rust in Rome op de Aventijnse heuvel aan de Via Latina, de kerk van San Bonifacio en San Alessio.

Zijn feestdag valt op 14 mei
Heilige Bonifaas bid voor ons.

Meer weten over heiligen?

Bezoek het heiligen net.

Dank voor je commentaar en delen!

De ijsheiligen
Was je ooit in Maastricht in Nederland?

Categories
Tijd van het jaar

De roodkapjes

De roodkapjes zijn er weer!

De roodkapjes, zijn prachtige mini tulpen. Ze zijn er bij het eerste lentegloren als een belofte voor een mooie zomer.

Tijd voor iedereen om de tuin op te ruimen.

  • Dorre bladeren en takken  verwijderen
  • onkruid uitsteken
  • extra mesten

Een hele klus. Kleed je vooral warm aan. En gebruik het juiste tuingerief!

Hou je van tulpen?

Weet dat je de bollen best plant in het late najaar of in het vroege voorjaar. Elke tulp is anders.

Ooit was een tulp een zeldzame bloem. In de late middeleeuwen waren ze duurder dan een huis. Dank zij het veelvuldig kweken van tulpen, hebben we vandaag deze bloemenpracht.

Ode aan de kwekers!

Dank voor je commentaar en delen!

De roodkapjes tulp
Wat is jouw geliefde tulp?