Privacyverklaring

KopieKopie
Een lach en een traan

PRIVACYVERKLARING

Van KOPIEKOPIE.com
hierna “KOPIEKOPIE” genoemd.

Algemeen

Deze Privacy verklaring is van toepassing op al de lezers, bezoekers en gebruikers van de website KOPIEKOPIE. com.

KOPIEKOPIE will alle gebruikers een goede service aanbieden en de gegevens veilig, respectvol en als goede huisvader beheren en gebruiken.

KOPIEKOPIE is verantwoordelijk voor de verwerking van je persoonsgegevens op deze site en wil elkeen zoveel mogelijk informeren, eerbiedigen en controle geven over hun gegevens .

Hieronder vindt je informatie over de persoonsgegevens die KOPIEKOPIE verzamelt. Ook waarom, hoelang en hoe u hierover controle hebt.
Heb je nog vragen na het lezen van onze privacyverklaring, laat het ons weten.

Verwerkte persoonsgegevens

KOPIEKOPIE verwerkt je persoonsgegevens als je gebruik maakt van onze site of als je gegevens invult op een contactformulier, bij kommentaar of bij vragen die je ons stelt.

Het betreft meestal

– aanhef (Dhr/Mevr, ….)
– voor- en achternaam
– adresgegevens
– telefoonnummer
– e-mailadres

KOPIEKOPIE is verantwoordelijk voor de verwerking van je persoonsgegevens zoals beschreven in deze Privacyverklaring. Dit neemt niet weg dat je zelf ook verplichtingen hebt in verband met de verwerking van je gegevens omdat deze je toelaten gebruik te maken van de producten en diensten van KOPIEKOPIE. Je dient dus waar nodig de wettelijke vereiste toestemmingen te geven voor het verwerken van je persoonsgegevens door KOPIEKOPIE in het kader van onze producten en diensten.

Waarom KOPIEKOPIE je gegevens nodig heeft

KOPIEKOPIE verwerkt persoonsgegevens voor bepaalde doeleinden. Alleen die gegevens worden verwerkt die noodzakelijk zijn om het beoogde doel te bereiken.

KOPIEKOPIE verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch of per e-mail contact met u op nemen als u daarom verzoekt , en uw vraag te beantwoorden.

Daarnaast kan KOPIEKOPIE uw persoonsgegevens ook gebruiken in het kader van administratieve , wettelijke of reglementaire bepalingen .

KOPIEKOPIE kan uiteraard niet aan een vraag, productlevering of dienstverlening voldoen zonder de nodige gegevens. .

Hoe lang bewaart KOPIEKOPIE de verstrekte data

KOPIEKOPIE bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Om wettelijke, boekhoudkundige en fiscale verplichtingen na te komen of uit juridische noodzaak kunnen gegevens gearchiveerd worden volgens de wettelijk voorziene bewaartermijnen. Deze gearchiveerde gegevens zijn uiteraard beperkt toegankelijk.

Delen van gegevens

KOPIEKOPIE verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te kunnen voldoen aan uw verzoek , of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Wanneer een persoon weigert om zijn gegevens door tgegeven, kan KOPIEKOPIE sommige dienstverleningen niet meer aanbieden.

Website

Alle informatie, onder welke vorm ook, wordt door KOPIEKOPIE enkel ten informatieve titel ter beschikking gesteld.

Hierbij verwijzen wij naar de Disclaimer op de website.

Wij maken ook gebruik van enkel affiliate links, die we zorgvuldig uitzochten met als doel de kosten van deze website te dragen.

Cookies

Op onze website gebruiken wij vooral een functionele cookie. Deze wordt automatisch verwijderd bij het verlaten van de website.

Hierbij verwijzen wij naar het Gebruik van cookies gepubliceerd op de website.

Gegevens inzien, aanpassen en verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te verbeteren of te verwijderen. U kunt ons altijd een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen. KOPIEKOPIE zal zo snel mogelijk op uw verzoek reageren.

Beveiliging

KOPIEKOPIE neemt de bescherming van uw gegevens ernstig en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Mocht er een gegevenslek ontstaan met ongunstige gevolgen voor persoonsgegevens, dan wordt de gebruiker verwittigd in de door de wet voorziene omstandigheden.

De website KOPIEKOPIE.com heeft links naar sites van derden (sociale media, beroepsverenigingen) waarvan de gebruiksvoorwaarden niet onder het toepassingsgebied van deze Privacyverklaring vallen. De gebruiker wordt aangeraden dit zelf na te gaan door de privacyverklaring te raadplegen die op elke website moet voorkomen.

De website maakt ook gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te zorgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Contact

Een vraag of een verzoek in verband met persoonsgegevens of deze Privacyverklaring kan ons ten alle tijden gevraagd worden.

Wijzigingsn

KOPIEKOPIE houdt zich het recht voor om deze Privacyverklaring aan te passen. Deze kunt u ten alle tijden raadplegen

KOPIEKOPIE
Gekko@kopiekopie.com

Kooptip

You cannot copy content of this page
Skip to content