Categories
Lach eens Nadenkertje

Traumatisch bestaan

Traumatisch bestaan

Voor velen
Is het leven
Traumatiserend

Je perceptie
Is zelden waarheid

Aard

Vanwaar kom je?
Waar ga je naartoe,
Wat is je levenspad?

Je lichaam
Is de enige plaats
Waar je thuishoort

Je bent waar je bent
Hier en nu
Vlucht niet

Ontwaak
In het heden
Met ruimer bewustzijn

Weet je gedragen
Wees niet hulpeloos
Niet gedesoriënteerd

Zoek je heil niet elders
Dit is je pad
Wordt je diepste zelf

Categories
Duiding Spreuken en gezegden

De tijd dringt

 

De tijd dringt

De tijd ondergaan we.
Ze staat niet stil.
En wij haasten ons van links naar rechts
zonder ook maar stil te staan
en te kijken waar we gaan.

Het leven trekt
Ons mee
Naar de grote
Wijde zee
En voor we het weten
Zijn we verdwenen
En vergeten…

De tijd dringt. Het leven trekt ons mee. De tijd ondergaan we. Ze staat niet stil. En wij haasten ons van links naar rechts zonder ook maar stil te staan en te kijken waar we gaan…

Tijd om even stil te staan.

Dank  voor je kommentaar en delen

De tijd dringt
Waar loopt de tijd naartoe?
Categories
Duiding

De sukkelstraat

 

De sukkelstraat

We kennen het allemaal
Het gesukkel

Door ongeluk
Ziekte
Ouderdom

Maar ook

Weersomstandigheden
Levenssituaties
Wereldgebeuren

Het vele waar we vat op hebben
En het nog veel meer
Waar we geen vat op hebben

De sukkelstraat
We kennen ze allemaal
Maar we komen er liever niet

En toch
Vroeg of laat
Komen we ze tegen

 

Dank voor je commentaar of het delen met anderen

 

Categories
Nadenkertje Spreuken en gezegden

De bordenlekkers

Een pleidooi tegen honger en armoede

Bordenlekker, een raar woord?

Nochtans waren de meeste oorlogskinderen bordenlekkers
En vele kinderen van oorlogskinderen
Zullen zich dat nog herinneren
En misschien zelf doen

Je bord aflekken
Als je gedaan hebt met eten
Omdat het alles is of heel lekker

Honger is de beste saus
Maar voor velen
Een dagelijkse realiteit

En voor kinderen in oorlog…
Ging er niets verloren

Er werd niet gesmost met eten
En al helemaal niet weggegooid
Alles werd opgegeten

Sommigen zullen het nog weten
Anderen zijn dat vergeten

Ik ben er ook eentje
Een talloorlekker
En zeg het met eerbied

Een pleidooi tegen armoede

En jij?

Dank voor je commentaar en delen!

De bordenlekkers
Geef jij de vogels te eten?
Categories
Nadenkertje

De waarheid

De waarheid heeft geen meester.

De waarheid mag gezegd worden.

Is de leugen snel, de waarheid achterhaald haar wel.

 

Echte nadenkertjes, niet?

De waarheid plooit niet. Heeft altijd gelijk. En komt vroeg of laat uit. Er is zoveel leugen en fopperij en bedrog dat ge niet meer weet wat of wie ge moet geloven. Het knaagt aan ons vertrouwen en zelfvertrouwen. Zou het waar zijn? Het is waar…. En o wee als dat niet zo is. Dan zijn we gefopt, bedrogen en teleurgesteld. Hoedt u voor vals nieuws (fake news), Het is alom. Publiciteit, slogans, halve waarheden. Neem tijd om het te onderzoeken en check de bron!

 

Dank voor je commentaar en delen!

De waarheid
Wat is waarheid?
Categories
Duiding

Eerlijke handel

 

Eerlijke handel

Eerlijke handel of fair trade
Staat voor de eerlijke bejegening
Van de producent

Waar is dat product gemaakt?
Wie heeft het gemaakt?
Wie verdient hieraan?

Hier gemaakt
Daar gemaakt
Overal gemaakt

Zelf gemaakt
Thuis gemaakt

Eerlijk gemaakt
En wat voor handel ?

 

Video

Kies voor fair trade

Ga ook voor de eerlijke keuze
In je aankopen.

Dank voor je commentaar en delen!

Fair trade
Fair Trade en kwaliteit zijn woorden die passen in een matrix van eerlijke handel en economische keuzes . Kwaliteit staat garant voor excellentie en verantwoordelijke keuzes inzake milieu en werknemers.

Categories
Duiding Tijd van het jaar

De heilige Corona

De heilige Corona heeft echt bestaan.

En neen, covid19 is niet naar haar genoemd. Wel naar de kroon rond het virus (Corona in het Italiaans) die zichtbaar wordt onder een microskoop.

Corona werd geboren in 161 in Syrië .

Ze was geschokt door de marteling van de heilige Victor en knielde openlijk om voor hem te bidden . Ze werd onmiddelijk opgepakt en gestraft door de Romeinse beulen. Ze was amper 16 jaar!

Volgens oude akten stierf ze een gruwelijke dood in 177.

Ze werd met de ledematen vasgebonden aan twee neerbuigende palmen. Bij het loslaten van de kruinen werd ze uit elkaar gescheurd.

Een vreselijke dood voor een zo jonge vrouw.

Ze is een van de vele martelaren uit de jonge kerken van het Midden Oosten.

Ze werd heilig verklaard en is de patrones van de houthakkers. Ze is ook beschermheilige tegen stormen, epidemies en pandemieën.

In 977 bracht keizer Otto III haar relikwieën naar Aken waar ze nog steeds bewaard worden in de Dom.

Haar feestdag valt op 14 mei. En in vele Duitse steden wordt haar voorspraak afgesmeekt.

Laten we bidden, samen met haar:

Almachtige God,
Gij kijkt genadig naar uw volk,
Bekommerd om alle zieke en zwakke mensen.

Zo heeft Jezus, Uw Zoon,
de zieken de handen opgelegd,
De zondaars vergeven en velen genezen.

Kijk barmhartig naar allen die nederig voor U staan
en bidden om genezing, om vergeving

Wij bidden U in deze tijden van pandemie en nood
Sta mensen bij met Liefde en Genegenheid
Wend deze ziekte van ons af.
Genees hen die door de ziekte getroffen worden.
Bescherm hen die bewaard bleven.
En laat de plaag niet verder uitbreiden.

Heilige Maria, ons aller moeder, bid voor ons
Heilige Corona bid voor ons

Categories
Feesten Nadenkertje

Voor de vakes en de moekes

Voor de vakes en de moekes

Voor de vakes en moekes
Die eenzaam leden
En gestorven zijn

Waar geen tijd
Geen plaats voor was

Die eenzaam leden
en gestorven zijn
In hun vergeten blijven

Benauwde adem
En laatste snik

Om kinderen
Die vreemden werden
En vreemden
Die als kinderen waren

Het is geen moekesdag
Geen vakesdag
Voor velen

Zij zijn
De nieuwe martelaars

In stilte hun gebed
Vergeving
Voor hen die zich bekeren

Hun beelden in de krant
Getuigen
Van vreemde tijden

Vervreemde generaties
Die dwalen ver
van huis

Wij hebben zwaar gezondigd
Tegen oudjes en verzorgers
Die om hen gaven

En ook zij
Die lieten begaan
En alles goedpraten

Voor de vakes en moekes
Die vergeten werden
En eenzaam gestorven zijn

In een herberg
Waar geen plaats meer was

Een grote weeklaag
Over de lage Landen

Voor de vakes en de moekes
Als ik kom dan breng ik jou tulpen uit Amsterdam
Duizend gele, duizend rooie, wensen jou het allermooiste

Categories
Nadenkertje Wijsheid in pacht

Als ik oud Word

Als ik oud word

Als de trap te hoog wordt
En de weg langer
Word ik oud

Als het zicht vervaagt
En geluid uitsterft
Word ik oud

Als de knoken kraken
En de spieren ook
Word ik oud

Als iedereen rond mij verdwijnt
En ik alleen overblijf
Word ik oud

Als mijn hart verzwakt
En mijn longen piepen
Word ik oud

Maar mijn ziel
En mijn geest
Blijven jong 

Ze  verstillen niet 

 

Als ik oud word
Als ik oud word
Categories
Spreuken en gezegden

Storm in een glas water

Storm in een glas water

Soms is er storm
In een glas water

De spiegel is een illusie
Een projectie van wat we zijn
Of niet zijn

Don Quichote streed met windmolens
Vijanden als schimmen van wat hij zelf was
Of niet was

Onze strijd is niet tegen anderen
of tegen ons zelf

Onze strijd is
Er bovenuit te stijgen

Te weten wie we zijn
En waarom

Ervoor te gaan
En niet achterom te kijken

Mijn strijd is me staande te houden
Spijts ziekte, ongeval of tegenslag
Er te zijn, gewoon te zijn

Ik neem de staf op van mijn herderschap

Intussen zijn de aardappelen aangebrand
Ik ga terug naar de werkelijkheid

Storm in een glas water
Als de wind ermee gemoeid is… of iets anders…