Als alles op slot zit en niks lukt

Als alles op slot zit

De muren van ons hart  
De deuren van onze ziel 

Opgesloten in angst en vrees 
Onze zelfzucht, verkeerde keuzes  
Onze zonden  

Getuigen van zoveel kwaad  
In ons en rondom ons 

Geen kat komt erin 
Of eruit 

Alles potvast 
Om allerlei redenen 
Gegrond of ongegrond 

Het verging de leerlingen niet anders 
Na de dood van hun Meester 
Nu zijn wij aan de beurt!” 

Beloken pasen 
Alles is gesloten  
Het Licht nog niet doorgebroken 

En plots is Hij daar 
Vrede zij U ” 
Tot driemaal toe 

En Thomas die er niet bij was  
Kan het niet geloven 
Pas als ik mijn vingers in Zijn wonden leg” 

En daar is Hij weer  
En Thomas schreeuwt het uit 
Mijn Heer en Mijn God” 

Omdat gij Mij ziet, gelooft gij
Zalig zij die Mij niet gezien hebben 
En toch geloven” 

De ogen van ons hart 
De ogen van onze ziel 
Verlicht door Gods Heilige Geest  

De Heer is waarlijk opgestaan !
Alleluiah!

Vrede zij U

Zalige Paastijd

Als alles op slot zit door angst, onmacht, onwil en alle hoop verloren lijkt, komt Hij binnen zonder sloten te breken of muren te slopen
Potdicht

Dank voor je bezoek!

Leave a Comment

You cannot copy content of this page
Skip to content