De Bekeringsbeweging

De bekeringsbeweging, een moment van genade en inzicht. Ommezwaai, inkeer, begrijpen. Een nieuw leven.
Geraakt zijn

De Bekeringsbeweging

Getroffen door Waarheid

Genade
Getuigenis
Belijdenis

Een moment van inkeer
en afkeer voor het kwade

De Ene viel van zijn paard
de ander kroop uit zijn boom
Een derde verkocht alles
en allen volgden Hem

De heilige Willibrord en de Nederlanders

Willibrord was een Engelse monnik die in de 7e eeuw leefde en in 690 naar het vasteland van Europa reisde om het christendom te verspreiden. Hij begon zijn missie in de regio rond de Rijn, waar hij zich vestigde in Utrecht en van daaruit predikte in de omliggende gebieden.

De inwoners van Nederland waren in die tijd bekend als niet-christelijk. Willibrord begon in deze regio te preken en slaagde erin om veel mensen te bekeren tot het christendom.

Een van zijn belangrijkste missies was het vestigen van kerken en kloosters, zoals de abdij van Echternach in Luxemburg en de abdij van Willibrord in Utrecht. Door het bouwen van deze religieuze centra probeerde hij de lokale bevolking te bekeren tot het christendom en de kerk als een institutionele kracht te vestigen.

Willibrord had te maken met veel uitdagingen en tegenstand tijdens zijn missie. Hij werd geconfronteerd met heidense rituelen en praktijken die niet in overeenstemming waren met het christelijke geloof, en hij moest de lokale bevolking overtuigen om deze praktijken op te geven en het christendom te omarmen. Hij moest ook vaak omgaan met politieke conflicten tussen lokale heersers en andere machten in de regio.

Ondanks deze uitdagingen was Willibrord een zeer succesvolle missionaris en hij wordt nog steeds vereerd als een belangrijke heilige in Nederland en andere delen van Europa. Zijn werk heeft een blijvende impact gehad op de geschiedenis van het christendom en de ontwikkeling van de Europese cultuur en samenleving.

De bekeringsbeweging, een moment van genade en inzicht. Ommezwaai, inkeer, begrijpen. Een nieuw leven. Willibrord en de Nederlanders.
De bekeringsbeweging, een moment van genade en inzicht. Ommezwaai, inkeer, begrijpen. Een nieuw leven. Willibrord en de Nederlanders.

De Willibrord Vertaling 

De Willibrord Vertaling is een bekende Nederlandstalige vertaling van de Bijbel die zijn naam ontleent aan de heilige Willibrord die ik eerder heb besproken.

De Willibrord Vertaling werd oorspronkelijk gepubliceerd in 1975 en was het resultaat van een samenwerking tussen Rooms-Katholieke en Protestantse bijbelgeleerden in Nederland en Vlaanderen. Het was de eerste volledige Nederlandstalige vertaling van de Bijbel die gebruik maakte van de oorspronkelijke Griekse en Hebreeuwse teksten, in plaats van eerdere Nederlandse vertalingen als basis te gebruiken.

De Willibrord Vertaling heeft een belangrijke rol gespeeld in het toegankelijk maken van de Bijbel voor de Nederlandstalige bevolking en heeft bijgedragen aan de verspreiding van het christelijke geloof in Nederland en andere Nederlandstalige gebieden. De vertaling wordt nog steeds gebruikt door veel christelijke gemeenschappen en individuen in Nederland en Vlaanderen.

Sinds de oorspronkelijke publicatie zijn er verschillende herziene edities van de Willibrord Vertaling uitgebracht, waaronder een herziene versie in 1995 en een nieuwe editie in 2012 die gebruik maakte van de meest recente wetenschappelijke inzichten en taalgebruik.

De Willibrord Vertaling is online beschikbaar.

Er zijn verschillende websites waar je de Willibrord Bijbel kunt vinden, waaronder de website van de Nederlandse Katholieke Bijbelstichting (https://www.rkbijbel.nl/willibrord-vertaling-1995/) en de website van het Nederlands Bijbelgenootschap (https://www.debijbel.nl/bijbel/willibrord-1975).

Op deze websites kun je de Willibrord Vertaling lezen en doorzoeken, en sommige bieden ook extra functies zoals studiemateriaal en audio-opnames. Daarnaast zijn er ook verschillende bijbel-apps beschikbaar voor smartphones en tablets waarin de Willibrord Vertaling is opgenomen.

Ken je Heilige Geschriften en laat je bekeren

tekst met hulp van OpenAI’s ChatGPT Language Models – Beeldvorming Picsart

You cannot copy content of this page
Skip to content