Het boek Spreuken uit de Bijbel

Het boek Spreuken uit de Bijbel
Het boek Spreuken uit de Bijbel

Het boek Spreuken uit de Bijbel

Spreuken is een boek in de Hebreeuwse Bijbel en de Christelijke Oude Testament. Het is een verzameling van wijze uitspraken en raadgevingen die zijn samengesteld door koning Salomo en andere wijze mannen uit Israël. Het boek richt zich op het geven van praktische raad voor het dagelijks leven en bespreekt onderwerpen zoals deugd, rechtvaardigheid, wijsheid en vriendschap. Veel van de uitspraken in Spreuken zijn kernachtig en blijven relevant vandaag de dag.

Spreuken is een belangrijk boek in het Christendom, het Jodendom en andere religies en filosofieën, en heeft een blijvende invloed gehad op de wereldwijde cultuur. Veel uitspraken uit Spreuken zijn algemeen bekend en worden nog steeds geciteerd en gebruikt vandaag de dag.

Enkele voorbeelden

 Over de deugdzaamheid

 1. Spreuken 11:3 – “De oprechtheid leidt tot rechtvaardigheid, maar bedrieglijkheid verwoest de ziel.” Dit benadrukt de waarde van oprechtheid en integriteit en hoe bedrog de ziel kan schaden.
 2. Spreuken 12:22 – “De leugenaar vindt geen genade, maar wie de waarheid spreekt, is geborgen.” Dit onderstreept de waarde van eerlijkheid en de negatieve gevolgen van leugens.
 3. Spreuken 15:1 – “Een zachte antwoord keert de toorn af, maar een scherpe tong maakt de ruzie groter.” Dit raadt aan om beleefd en respectvol te communiceren en hoe scherpe taal conflicten kan veroorzaken.
 4. Spreuken 16:7 – “Wanneer een man rechtvaardig handelt, is dit in Gods ogen beter dan offers.” Dit benadrukt de waarde van moreel handelen boven religieuze rituelen.
 5. Spreuken 19:11 – “De waarheid en gerechtigheid geven een mens kracht, maar het kwaad vernietigt de zwakken.” Dit onderstreept de kracht van rechtvaardigheid en waarheid en hoe kwaad zwakke mensen kan vernietigen.

Deze spreuken geven een inkijkje in de waarden die belangrijk werden beschouwd in de tijd waarin het boek Spreuken werd geschreven, en ze blijven relevant en waardevol vandaag de dag. Ze benadrukken de waarde van eerlijkheid, integriteit, respect en rechtvaardigheid en hoe deze waarden kunnen bijdragen aan een rijker en bevredigender leven.

Over rechtvaardigheid

 1. Spreuken 21:3 – “Om rechtvaardigheid en gerechtigheid te bevorderen, is de HEER meer geïnteresseerd in de gedachten van een man dan in zijn offers.” Dit benadrukt de nadruk die wordt gelegd op innerlijke rechtvaardigheid en hoe externe offers minder belangrijk zijn dan innerlijke gerechtigheid.
 2. Spreuken 29:7 – “Een rechtvaardige man verheugt zich in rechtvaardigheid, maar de ziel van de goddelozen zal verderf vinden.” Dit onderstreept hoe rechtvaardigheid vervullend en bevredigend kan zijn, en hoe het tegendeel waar is voor degenen die onrechtvaardig handelen.
 3. Spreuken 31:9 – “Open uw mond voor de stomme, voor de rechten van allen die geen verdediger hebben.” Dit roept op tot verdediging van degenen die niet in staat zijn zichzelf te verdedigen en hoe belangrijk het is om op te komen voor rechtvaardigheid voor alle mensen.
 4. Spreuken 31:5 – “Een goede vrouw is een kostbare bezitting, ze verworven door het rechtvaardige handelen van haar man.” Dit benadrukt hoe rechtvaardigheid kan leiden tot vervulling en welvaart, en hoe dit geldt voor zowel individuen als relaties.
 5. Spreuken 24:12 – “Wie zijn tong bewaart, bewaart zijn ziel, wie zijn lippen beheerst, zal het ver zijn.” Dit raadt aan om voorzichtig te zijn met woorden en hoe dit kan bijdragen aan rechtvaardigheid, omdat je op die manier minder kans hebt om onrechtvaardigheid te veroorzaken.

Deze spreuken benadrukken de waarde van rechtvaardigheid en hoe dit belangrijk is voor individuen, relaties en samenlevingen.

Over wijsheid

 1. Spreuken 3:13 – “Gelukkig is de man die wijsheid vindt en de man die verstand verwerft.” Dit benadrukt de waarde van wijsheid en verstand en hoe dit bijdraagt aan geluk.
 2. Spreuken 4:7 – “De wijsheid is het begin van de kracht, en het verstand is de eerste stap naar rijkdom.” Dit onderstreept hoe wijsheid en verstand de basis zijn van kracht en rijkdom.
 3. Spreuken 8:10 – “Neem mijn raad aan en word wijs, wees niet stom, verstandig.” Dit roept op tot het opvolgen van raad en het verwerven van wijsheid.
 4. Spreuken 9:10 – “De wijsheid roept hardop op straat, ze staat op de hoeken en schreeuwt haar boodschap uit.” Dit beschrijft hoe wijsheid op een openbare manier beschikbaar is en roept om te worden opgepakt.
 5. Spreuken 14:8 – “De wijze man verkiest wijsheid, de dwaas verkiest verkeerde wegen.” Dit onderstreept het verschil tussen wijsheid en dwaze keuzes.

Deze spreuken benadrukken de waarde van wijsheid en verstand en hoe dit kan bijdragen aan een rijker en bevredigender leven.

Over vriendschap

 1. Spreuken 17:17 – “Een vriend houdt altijd van, en een broeder wordt geboren voor tijden van nood.” Dit benadrukt de waarde van vriendschap en hoe een ware vriend er altijd voor je is, zelfs in tijden van nood.
 2. Spreuken 18:24 – “Een man met veel vrienden is een man met veel macht, maar wie een arme man heeft gevonden, heeft een schat ontdekt.” Dit onderstreept de waarde van loyaliteit en waardevolle vriendschappen en hoe deze kostbaarder kunnen zijn dan vele vrienden.
 3. Spreuken 27:17 – “Het ijzer scherpt het ijzer, en een man scherpt de geest van zijn vriend.” Dit beschrijft hoe vrienden elkaar kunnen versterken en verbeteren.
 4. Spreuken 13:20 – “Wie met wijzen omgaat, wordt wijs, maar wie zich omringt met dwazen, zal smart ondervinden.” Dit raadt aan om om te gaan met wijze en nuttige vrienden en hoe dit kan bijdragen aan persoonlijke groei en verbetering.
 5. Spreuken 27:9 – “Een vriend is als olie in de dag van verdriet, en vriendschap maakt smart dragelijk.” Dit benadrukt hoe vriendschap kan helpen bij het verzachten van verdriet en hoe belangrijk het is om vrienden te hebben in moeilijke tijden.

Deze spreuken benadrukken de waarde van vriendschap en hoe dit een belangrijk onderdeel is van een rijk en bevredigend leven.

Bedankt voor je bezoek, tot gauw! En laat het anderen weten!

tekst met hulp van OpenAI’s ChatGPT Language Models – Beeldvorming Picsart

You cannot copy content of this page
Skip to content