Verstikt in doornen

Verstikt in doornen, door zorgen en verdriet. Hoevelen zijn het niett? En alles verstikt
Doornen berzamelen en een roos vincen is het ware geluk

Verstikt in doornen

Hoevelen van ons
Zijn het niet?
Verstikt in zorgen
en verdriet

De strijd
om het leven
De angst
voor de toekomst

De zorgen
om morgen

Verstikt
Naar adem happend
zo zijn er velen

De zorg om het bestaan
verdringt al het andere

Doornen verzamelen
en een roos,vinden
is het ware geluuk

Werp al je zorgen op de Heer! Werp!

You cannot copy content of this page
Skip to content