Wat is de nederlandse vertaling voor prompt engineer 

Wat is de nederlandse vertaling voor prompt engineer 

Wat is de nederlandse vertaling voor prompt engineer 

De Nederlandse vertaling voorprompt engineer” is  “prompttechnicus.” Dit verwijst meestal naar een technicus of ingenieur die snel en efficiënt reageert op technische problemen of verzoeken.

En in de context van prompting a database

In de context van “prompting a database” is er geen directe vertaling voor “prompt” in het Nederlands, omdat het hier verwijst naar een technische term die specifiek is voor Engelse databasesystemen.

In dit verband zou het gebruik van het Engelse woord “prompt” algemeen begrepen worden binnen de IT- en databasegemeenschap in Nederland en andere Nederlandstalige gebieden. Het wordt vaak gebruikt om te verwijzen naar een verzoek of aanvraag die aan een database wordt gesteld, bijvoorbeeld om gegevens te extraheren, te bewerken of te verwijderen.

Als u echter een Nederlandse equivalent wilt gebruiken, zou u kunnen zeggen “een database aanspreken” of “een database opvragen.” Hoewel deze termen niet exact hetzelfde zijn als “prompting,” kunnen ze in de juiste context dezelfde betekenis overbrengen.

Is prompt ingenieur ok?

Ja, “prompt ingenieur” zou een begrijpelijke en aanvaardbare term zijn om te verwijzen naar een ingenieur die betrokken is bij het aanspreken van een database of het reageren op technische verzoeken met betrekking tot de database. Hoewel het niet een exacte vertaling is van “prompt engineer,” zou het in de juiste context zeker begrepen worden door mensen die bekend zijn met technische termen en databasebeheer.

Wat zou een betere Nederlandse vertaling zijn in deze context

In de context van “prompting a database” kan een betere Nederlandse vertaling zijn: “database prompt-engineer” of “database prompt-ingenieur.” Op deze manier behouden we de term “prompt” in het Engels, omdat er geen directe Nederlandse equivalent is die dezelfde technische betekenis overbrengt.

Door de term “prompt” onvertaald te laten en te combineren met “database” en “ingenieur,” wordt het duidelijk dat het verwijst naar een ingenieur die betrokken is bij het aanspreken of reageren op verzoeken met betrekking tot een database.

Dus, als we de zin volledig zouden vertalen, zou het zijn: “De database prompt-ingenieur is verantwoordelijk voor het snel en efficiënt reageren op technische verzoeken met betrekking tot de database.

Of, hoe stel je vragen?

tekst met hulp van OpenAI’s ChatGPT Language Models – Beeldvorming Picsart

You cannot copy content of this page
Skip to content