De heilige Corona

De Heilige Corona, een jonge vrouw van 16 jaar die openlijk bad voor een gemartelde christen en zelf de marteldood stierf

De Heilige Corona

De heilige Corona heeft echt bestaan.

En neen, covid19 is niet naar haar genoemd. Wel naar de kroon rond het virus (Corona in het Italiaans) die zichtbaar wordt onder een microskoop.

Corona werd geboren in 161 in Syrië .

Ze was geschokt door de marteling van de heilige Victor en knielde openlijk om voor hem te bidden . Ze werd onmiddelijk opgepakt en gestraft door de Romeinse beulen. Ze was amper 16 jaar!

Volgens oude akten stierf ze een gruwelijke dood in 177.

Ze werd met de ledematen vasgebonden aan twee neerbuigende palmen. Bij het loslaten van de kruinen werd ze uit elkaar gescheurd.

Een vreselijke dood voor een zo jonge vrouw.

Ze is een van de vele martelaren uit de jonge kerken van het Midden Oosten.

Ze werd heilig verklaard en is de patrones van de houthakkers. Ze is ook beschermheilige tegen stormen, epidemies en pandemieën.

In 977 bracht keizer Otto III haar relikwieën naar Aken waar ze nog steeds bewaard worden in de Dom.

Haar feestdag valt op 14 mei. En in vele Duitse steden wordt haar voorspraak afgesmeekt.

Laten we bidden, samen met haar:

Almachtige God,
Gij kijkt genadig naar uw volk,
Bekommerd om alle zieke en zwakke mensen.

Zo heeft Jezus, Uw Zoon,
de zieken de handen opgelegd,
De zondaars vergeven en velen genezen.

Kijk barmhartig naar allen die nederig voor U staan
en bidden om genezing, om vergeving

Wij bidden U in deze tijden van pandemie en nood
Sta mensen bij met Liefde en Genegenheid
Wend deze ziekte van ons af.
Genees hen die door de ziekte getroffen worden.
Bescherm hen die bewaard bleven.
En laat de plaag niet verder uitbreiden.

Heilige Maria, ons aller moeder, bid voor ons
Heilige Corona bid voor ons

Dank voor het lezen en delen!

Leave a Comment

You cannot copy content of this page
Skip to content