De Romeinse periode in Belgica

De Romeinse periode in Belgica
De Romeinse periode in Belgica

De Romeinse periode in Belgica

De Romeinse periode in Belgica besloeg grofweg de periode tussen 57 v.Chr. en de vierde eeuw n.Chr. In 57 v.Chr. begon Julius Caesar met zijn verovering van Gallië, inclusief Belgica, en bracht het gebied onder de heerschappij van Rome. Na de nederlaag van de Eburonen in 54 v.Chr. en de verdere uitbreiding van de Romeinse macht in de regio, werd Belgica in 22 v.Chr. een officiële Romeinse provincie.

De Romeinse periode in Belgica eindigde in de vierde eeuw n.Chr. toen de Romeinen begonnen met het terugtrekken van hun legioenen uit de regio en uiteindelijk in 476 n.Chr. het West-Romeinse Rijk viel. Na de Romeinse periode werd Belgica opgenomen in verschillende rijken en koninkrijken, waaronder het Frankische Rijk en het Heilige Roomse Rijk, voordat het uiteindelijk een onafhankelijk land werd in de negentiende eeuw.

Voor de Romeinse periode werd Belgica bewoond door Keltische stammen en was het een relatief geïsoleerd gebied. Na de Romeinse periode werd het land onderdeel van verschillende rijken en koninkrijken, voordat het in de negentiende eeuw een onafhankelijk land werd en de moderne geschiedenis van België begon.

Bedankt voor het lezen en delen!

tekst met hulp van OpenAI’s ChatGPT-3 Language Model– en Beeldvorming Picsart

Leave a Comment

You cannot copy content of this page
Skip to content