Stichting van cisterciënzerinnenabdijen in de Lage Landen

Stichting van cisterciënzerinnenabdijen in de Lage Landen
Stichting van cisterciënzerinnenabdijen in de Lage Landen

De cisterciënzerinnenabdijen in de Lage Landen

De cisterciënzerinnen waren een tak van de cisterciënzerorde, een kloosterorde die in de twaalfde eeuw was gesticht door Robert van Molesme. De cisterciënzerinnen waren net als de cisterciënzermonniken gericht op een leven van armoede, eenvoud en gebed, maar dan voor vrouwen. De orden hadden een belangrijke rol in de Middeleeuwen, vooral op het gebied van landbouw en het opzetten van dorpen en steden. In dit artikel zullen we een aantal cisterciënzerinnenabdijen in de Lage Landen bespreken.

Lijst van de cisterciënzerinnenabdijen in de Lage Landen

Abdij van Herkenrode – Hasselt, België

De Abdij van Herkenrode was een cisterciënzerinnenabdij in de buurt van Hasselt, in de Belgische provincie Limburg. De abdij werd gesticht in 1182 door Gerard van Hasselt en zijn vrouw Mechtildis. Het was de eerste cisterciënzerinnenabdij in de Lage Landen. De abdij groeide snel en werd een belangrijk centrum van geestelijk en materieel leven. In de loop der eeuwen werd de abdij ook een belangrijk landbouwcentrum. Tijdens de Franse Revolutie werd de abdij echter opgeheven en verviel het gebouw tot een ruïne. In de jaren 1970 werd de abdij gerestaureerd en vandaag de dag wordt het gebruikt voor culturele en educatieve doeleinden.

Wil je meer weten bezoek de abdijsite van Herkenrode

Abdij van Val-Dieu – Aubel, België

In Aubel, België, bevond zich de Abdij van Val-Dieu. Deze cisterciënzerinnenabdij werd gesticht op een datum tussen 1216 en 1218. De abdij groeide uit tot een plek van spiritualiteit en economische bedrijvigheid. Helaas, net als veel andere abdijen, werd Val-Dieu opgeheven tijdens de Franse Revolutie. Sindsdien heeft de abdij meerdere restauraties ondergaan en wordt ze vandaag de dag beschouwd als een belangrijk historisch monument.

Wil je meer weten bezoek de website van Val-Dieu abbaye

Abdij van Clairefontaine – Cordemoy, België

De Abdij van Clairefontaine, gelegen in Cordemoy, België, was een cisterciënzerinnenabdij. Ze werd opgericht in 1240 en was een toevluchtsoord van spiritualiteit. Gedurende de eeuwen had de abdij ook een economische rol en groeide ze uit tot een landbouwcentrum. Tijdens de turbulente tijden van de Franse Revolutie werd de abdij opgeheven. Haar overblijfselen herinneren vandaag aan haar rijke geschiedenis.

Abdij van Aywiers – Lasne, België

In Lasne, België, lag de Abdij van Aywiers, gesticht in 1215. Deze cisterciënzerinnenabdij was een bron van geestelijke verdieping en materiële vooruitgang. Ze had een rol in landbouw en veeteelt. De Franse Revolutie leidde tot haar sluiting, maar de abdij heeft haar nalatenschap bewaard, waarbij sommige gebouwen tot op de dag van vandaag bestaan.

Lees meer over de tuinfeesten op de oude site van de abdij

Abdij van Maumont – Forville, België

De Abdij van Maumont, gelegen in Forville, België, werd gesticht in 1244. Als cisterciënzerinnenabdij bloeide ze op spiritueel en economisch gebied. De abdij speelde ook een rol in de landbouw en veeteelt. Haar activiteiten werden abrupt beëindigd tijdens de Franse Revolutie. De overblijfselen van de abdij getuigen nog steeds van haar vroegere grootsheid.

Iets meer over de abdij in het frans of engels

Abdij van Bonne-Espérance – Estinnes, België

In Estinnes, België, bevond zich de Abdij van Bonne-Espérance, opgericht in 1475. Als cisterciënzerinnenabdij was ze een centrum van spiritualiteit en economische bedrijvigheid, inclusief landbouw. Helaas beëindigde de Franse Revolutie haar activiteiten. Vandaag de dag blijven enkele gebouwen en ruïnes van de abdij als een historisch overblijfsel bestaan.

Lees meer hier

Abdij van Nazareth – Brecht, België

De Abdij van Nazareth, gelegen in Brecht, België, werd gesticht in 1237. Als cisterciënzerinnenabdij was ze toegewijd aan spiritualiteit en gemeenschapsleven. Ze beoefende landbouw en veeteelt. De abdij werd opgeheven tijdens de Franse Revolutie, maar sommige delen ervan blijven bewaard als getuigenis van haar verleden.

Lees meer over de abdij zelf

Abdij van Herkenbosch – Herkenbosch, Nederland

De Abdij van Herkenbosch in Herkenbosch, Nederland, werd gesticht in 1219. Als cisterciënzerinnenabdij kende ze spirituele en economische groei, met agrarische en veeteeltactiviteiten. De abdij werd echter beëindigd tijdens de Franse Revolutie. Haar overblijfselen getuigen van haar voormalige betekenis.

Abdij van Thorn – Thorn, Nederland

De Abdij van Thorn was een cisterciënzerinnenabdij in het huidige Nederland, gelegen in de Limburgse stad Thorn. De abdij werd gesticht in 992 en was oorspronkelijk een benedictijnenabdij. In de loop der eeuwen werd de abdij echter een belangrijk centrum van de cisterciënzerinnen. De abdij groeide uit tot een belangrijk economisch centrum, met een eigen brouwerij, een landbouwbedrijf en een textielfabriek. In 1797 werd de abdij echter opgeheven en de gebouwen werden verkocht. Vandaag de dag zijn de gebouwen van de abdij nog steeds te zien in Thorn en worden ze gebruikt als cultureel centrum.

Lees meer op wikipedia en het abdijvorstendom Thorn of op site de archeologische vindplaats

Abdij van Mariënkroon – Nieuwkuijk, Nederland

In Nieuwkuijk, Nederland, was de Abdij van Mariënkroon gevestigd. Gesticht in 1903, was ze een moderne cisterciënzerinnenabdij. De zusters waren actief in spirituele bezigheden en verrichtten landbouwactiviteiten. De abdij staat in contrast met haar middeleeuwse tegenhangers en wordt nog steeds gebruikt voor religieuze en educatieve doeleinden.

Lees meer op Wikipedia

Abdij OLV van Koningsoord – Arnhem, Nederland

De Abdij OLV van Koningsoord, gevestigd in Arnhem, Nederland, werd opgericht in 1931. Deze moderne cisterciënzerinnenabdij was gericht op spiritualiteit en het religieuze leven. De zusters waren actief in gebed en ambachtelijke activiteiten. De abdij blijft een levendig spiritueel centrum.

wil je meer weten: abdij van Koningsoord

Abdij Maria Toevlucht – Zundert, Nederland

De Abdij Maria Toevlucht in Zundert, Nederland, werd opgericht in 1900. Deze hedendaagse cisterciënzerinnenabdij staat in dienst van spirituele zoektocht en handarbeid. De zusters leiden een leven van gebed en landbouwactiviteiten, en dragen zo bij aan de tradities van de orde.

Wil je meer weten, bezoek dan wikipedia of abdij Maria Toevlucht

Abdij van Kortenberg – Brussel, België

In het Belgische Kortenberg, nabij Brussel, werd in 1132 de Abdij van Kortenberg opgericht door hertog Godfried I van Leuven en Clementia van Bourgondië als een cisterciënzerinnenabdij. Deze abdij gedijde snel en werd zowel een religieus als economisch knooppunt. De zusters waren actief in landbouw, veeteelt en textielproductie. De Franse Revolutie leidde echter tot het einde van de abdij, en haar gebouwen werden verkocht. In de jaren 1960 herrees de abdij in de vorm van archeologische opgravingen en restauratie, en tegenwoordig dient ze als cultureel centrum en het administratieve hart van de gemeente Kortenberg.

Wil je meer weten bezoek de oude abdij Kortenberg

Abdij van Rozendael

De Abdij van Rozendael, gelegen in de gemeente Sint-Katelijne-Waver in België, was een cisterciënzerinnenabdij die werd opgericht in 1236. Deze abdij was een bron van spirituele toewijding en economische activiteit. Ze was betrokken bij landbouw en veeteelt en speelde een rol in de lokale gemeenschap. Net als veel andere religieuze instellingen werd de abdij opgeheven tijdens de Franse Revolutie, waarna haar gebouwen geleidelijk aan vervielen. De geschiedenis en nalatenschap van de Abdij van Rozendael blijven bewaard in de herinnering van de plaats en in historische documenten.

Wil je meer weten, bezoek dan Roosendael vzw of wikipedia voor meer

Dit zijn beknopte overzichten van de genoemde cisterciënzerinnenabdijen in de Lage Landen. Gedetailleerde en actuele informatie kan het best worden verkregen via specifieke bronnen en archieven.

Samenvattende tabel van de genoemde cisterciënzerinnenabdijen in de Lage Landen, inclusief hun oprichtingsdatum, bestemming en, indien van toepassing, de datum van vernieling

AbdijnaamOprichtingsdatumBestemming en activiteitenDatum van Vernieling/Sluiting
Abdij van Herkenrode1182Culturele en educatieve doeleindenFranse Revolutie
Abdij van Thorn992Cultureel centrum1797
Abdij van Kortenberg1132Cultureel centrum, gemeentekantoorFranse Revolutie
Abdij van Val-Dieu1216-1218Historisch monument
Abdij van Clairefontaine1240Historisch monument
Abdij van Aywiers1215Historisch monument
Abdij van Maumont1244Historisch monument
Abdij van Bonne-Espérance1475RuïnesFranse Revolutie
Abdij van Nazareth1237RuïnesFranse Revolutie
Abdij van Herkenbosch1219RuïnesFranse Revolutie
Abdij van Mariënkroon1903Religieuze en educatieve doeleinden
Abdij OLV van Koningsoord1931Spiritueel centrum
Abdij Maria Toevlucht1900Spiritueel centrum, landbouwactiviteiten
Abdij van Rozendael1236Historische nalatenschapFranse Revolutie

Om de meest recente informatie te krijgen over de actieve cisterciënzerinnenabdijen in de Lage Landen, raad ik aan om rechtstreeks contact op te nemen met regionale cisterciënzerorden, kerkelijke autoriteiten of lokale bronnen die op de hoogte zijn van kloosters en religieuze gemeenschappen. Online bronnen zoals de websites van de desbetreffende abdijen of kerkelijke organisaties kunnen ook up-to-date informatie bieden over de huidige status van deze kloostergemeenschappen.

Neem tijd om deze oude sites te bezoeken! Meer dan de moeite waard! En ook even stil te staan bij hun betekenis.

tekst met hulp van OpenAI’s ChatGPT Language Models – Beeldvorming Picsart

Leave a Comment

You cannot copy content of this page
Skip to content