Wat zijn de criteria die angststoornis laten vermoeden en welke zijn de mogelijke remedies

Wat zijn de criteria die angststoornis laten vermoeden en welke zijn de mogelijke remedies
Wat zijn de criteria die angststoornis laten vermoeden en welke zijn de mogelijke remedies

Criteria die angststoornis laten vermoeden

Volgens experten in psychische gezondheid en angststoornissen, zijn er verschillende criteria die kunnen wijzen op de aanwezigheid van een angststoornis. Deze criteria worden vaak gebruikt in diagnostische systemen zoals de Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM-5) om angststoornissen te identificeren.

Hier zijn enkele algemene criteria die kunnen duiden op een angststoornis:

 • Excessieve zorgen: Een persoon heeft aanhoudende en buitensporige zorgen, angsten of vrees die niet in verhouding staan tot de werkelijke dreiging of situatie.
 • Fysieke symptomen: Angststoornissen kunnen gepaard gaan met fysieke symptomen zoals hartkloppingen, zweten, beven, duizeligheid, kortademigheid of maagklachten.
 • Verstoring van het dagelijks leven: De angst en zorgen verstoren het dagelijks functioneren van een persoon, waaronder werk, school, sociale relaties en activiteiten.
 • Duur van de symptomen: De angst en zorgen houden aan gedurende een bepaalde periode, meestal minimaal zes maanden.
 • Controleverlies: Mensen met angststoornissen kunnen het gevoel hebben dat ze geen controle hebben over hun angst en de bijbehorende fysieke symptomen.
 • Vermijdingsgedrag: Individuen met angststoornissen kunnen situaties, plaatsen of activiteiten vermijden die hun angst veroorzaken of verergeren.
 • Aanhoudende angst: De angst blijft vaak aanhouden, zelfs wanneer er geen directe dreiging aanwezig is.
 • Niet veroorzaakt door andere aandoeningen: De symptomen kunnen niet volledig worden verklaard door een andere medische aandoening, zoals een lichamelijke ziekte of het gebruik van bepaalde medicijnen.
 • Specifieke symptomen: Afhankelijk van het type angststoornis kunnen er specifieke symptomen zijn, zoals paniekaanvallen (bij paniekstoornis), obsessieve gedachten en compulsies (bij obsessieve-compulsieve stoornis), of overmatige angst voor specifieke situaties of objecten (bij specifieke fobieën).

Het is belangrijk op te merken dat het stellen van een diagnose van een angststoornis complex is en meestal wordt uitgevoerd door getrainde professionals in de geestelijke gezondheidszorg, zoals psychologen of psychiaters. Het is essentieel om een professionele evaluatie te krijgen als iemand vermoedt dat ze een angststoornis hebben, omdat vroegtijdige detectie en behandeling van groot belang zijn voor het beheersen van angststoornissen en het verbeteren van de kwaliteit van leven.

Mogelijke remedies voor verschillende van deze angststoornissen

Hier zijn enkele mogelijke remedies en behandelingsopties voor verschillende angststoornissen:

Algemene Angststoornis (GAD)

 • Cognitieve Gedragstherapie (CGT): CGT helpt bij het identificeren en aanpakken van negatieve denkpatronen en het ontwikkelen van effectievere manieren om met zorgen om te gaan.
 • Medicatie: Antidepressiva en anti-angstmedicatie kunnen worden voorgeschreven om symptomen te verminderen.
 • Lifestyle-aanpassingen: Het aannemen van een gezonde levensstijl, inclusief regelmatige lichaamsbeweging, goede voeding en voldoende slaap, kan de symptomen helpen verminderen.

Paniekstoornis

 • Cognitieve Gedragstherapie (CGT): CGT helpt bij het identificeren van triggers voor paniekaanvallen en leert technieken om de angst te beheersen.
 • Medicatie: Antidepressiva en anti-angstmedicatie kunnen worden voorgeschreven om de frequentie en intensiteit van paniekaanvallen te verminderen.

Obsessieve-Compulsieve Stoornis (OCD)

 • Cognitieve Gedragstherapie (CGT): CGT, inclusief exposure en responspreventie, is de meest effectieve behandeling voor OCD.
 • Medicatie: Selectieve serotonineheropnameremmers (SSRI’s) kunnen de symptomen verminderen.
 • Diepe hersenstimulatie (DBS): In ernstige gevallen kan DBS een optie zijn wanneer andere behandelingen niet effectief zijn.

Sociale Angststoornis (SAD)

 • Cognitieve Gedragstherapie (CGT): CGT richt zich op het verminderen van sociale angst door blootstelling aan sociale situaties en het aanleren van sociale vaardigheden.
 • Medicatie: Antidepressiva en bètablokkers kunnen worden voorgeschreven om symptomen te verminderen.
 • Zelfhulpprogramma’s: Zelfhulpmaterialen en -programma’s kunnen nuttig zijn bij het aanleren van coping-strategieën.

Specifieke Fobieën

 • Blootstellingstherapie: Geleidelijke blootstelling aan de angsttrigger kan helpen bij het verminderen van de angstreactie.
 • Cognitieve Gedragstherapie (CGT): CGT kan worden gebruikt om negatieve gedachten en overtuigingen met betrekking tot de fobie aan te pakken.

Posttraumatische Stressstoornis (PTSS)

 • Traumagerichte therapieën: EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing) en exposuretherapie kunnen effectief zijn bij het verwerken van traumatische herinneringen.
 • Cognitieve Gedragstherapie (CGT): CGT kan worden aangepast aan PTSS en helpen bij het beheersen van symptomen.
 • Medicatie: Antidepressiva en antipsychotica kunnen worden voorgeschreven om symptomen te behandelen.

Het is belangrijk op te merken dat de behandeling en remedies voor angststoornissen individueel kunnen variëren, afhankelijk van de ernst van de stoornis en de specifieke behoeften van de persoon. Een professionele beoordeling door een getrainde therapeut of psychiater is essentieel om de meest geschikte behandelingsopties te bepalen. Vaak wordt een combinatie van therapie, medicatie en levensstijlaanpassingen gebruikt om angststoornissen effectief te beheren.

Heb je angsten, praat erover met deskundigen en blijf er niet mee zitten

tekst met hulp van OpenAI’s ChatGPT Language Models – Beeldvorming Picsart

You cannot copy content of this page
Skip to content