Zingt Jubilate: Een Koor van Lofzang door de Tijd heen

Zingt Jubilate: Een Koor van Lofzang door de Tijd heen
Zingt Jubilate: Een Koor van Lofzang door de Tijd heen

 Zingt Jubilate: Een Koor van Lofzang door de Tijd heen

“Zingt Jubilate” is een bekend koorliederenboek dat al decennialang gebruikt wordt in kerken en geloofsgemeenschappen. Het boek heeft een rijke geschiedenis en heeft een belangrijke rol gespeeld in het bevorderen van de lofzang en het verrijken van de liturgie. In dit artikel nemen we je mee op een reis door de geschiedenis van “Zingt Jubilate”, waarbij we de ontwikkeling ervan en de impact op de gelovigen belichten.

Ontstaan en Vroege Jaren 

Zingt Jubilate” zag het levenslicht in 1958 en werd samengesteld door de Nederlandse componist en priester Huub Oosterhuis. Het boek bevatte een verzameling van moderne Nederlandstalige liturgische liederen, die destijds een vernieuwend alternatief waren voor de traditionele Latijnse gezangen. “Zingt Jubilate” werd al snel populair vanwege de toegankelijke melodieën en teksten die aansloten bij de hedendaagse geloofsbeleving.

Uitbreiding en Herziene Uitgaven

Met het succes van de oorspronkelijke editie werden er in de loop der jaren verschillende herziene uitgaven van “Zingt Jubilate” gepubliceerd. Deze uitgaven voegden nieuwe liederen toe en pasten zich aan veranderende liturgische behoeften aan. De samenstelling van het boek evolueerde, waarbij de nadruk lag op participatie en gemeenschapszang.

Invloed op de Liturgie 

Zingt Jubilate” heeft een diepgaande invloed gehad op de liturgie in Nederland en daarbuiten. Het boek introduceerde nieuwe gezangen die de gelovigen inspireerden om actief deel te nemen aan de vieringen. De liederen waren vaak gericht op het betrekken van de gemeenschap, het uitdrukken van geloofsbeleving en het uiten van lof en dankbaarheid.

Vertaling en Internationale Bekendheid 

De populariteit van “Zingt Jubilate” reikte verder dan Nederland, en er werden vertalingen van het boek gemaakt in andere talen. De liederen vonden hun weg naar kerken en geloofsgemeenschappen over de hele wereld, waar ze bijdroegen aan de verrijking van de liturgie en het bevorderen van de gemeenschapszang.

Evolutie en Aanpassing aan de Tijdgeest

Zingt Jubilate” is altijd trouw gebleven aan zijn oorspronkelijke doel om eigentijdse liederen te bieden die de geloofsbeleving weerspiegelen. In de loop der jaren heeft het boek zich aangepast aan veranderende muzikale stijlen en de spirituele behoeften van de gelovigen. Nieuwe liederen werden toegevoegd die resoneren met de tijdgeest en de geloofsbeleving van verschillende generaties.

Voortdurende Relevantie 

Vandaag de dag blijft “Zingt Jubilate” een veelgebruikt koorliederenboek dat een breed scala aan liturgische vieringen verrijkt. De liederen hebben een blijvende impact op de geloofsbeleving van de gelovigen en dragen bij aan de gemeenschapszin tijdens de eredienst. Het boek blijft een bron van inspiratie en een uitnodiging tot lofzang.

Conclusie 

Zingt Jubilate” heeft een indrukwekkende geschiedenis als koorliederenboek dat de gelovigen heeft aangemoedigd om God te loven en te danken in de liturgie. Door zijn toegankelijke en eigentijdse liederen heeft het boek de geloofsbeleving verrijkt en de gemeenschapszin bevorderd. “Zingt Jubilate” blijft een waardevolle bron van inspiratie en lofzang voor gelovigen wereldwijd.

Referentie

Zingt Jubilate, met liedsuggesties doorheen het liturgisch jaar

Video

👍😀

Een jubellied voor deze tijd

(refrein)
Jubel nu, laat onze stemmen klinken,
In deze tijd van hoop en kracht.
Verbonden in ons geloof en liefde,
Vieren we Gods glorie en zijn pracht.

(Strofe 1)
In deze wereld vol uitdagingen,
Staan wij als één gemeenschap sterk.
Met open harten en vertrouwen,
Verspreiden wij Gods licht, zijn werk.

(refrein)
Jubel nu, laat onze stemmen klinken,
In deze tijd van hoop en kracht.
Verbonden in ons geloof en liefde,
Vieren we Gods glorie en zijn pracht.

(Strofe 2)
In woorden en daden laten we zien,
Wat het betekent om samen te zijn.
Met mededogen en vergeving,
Bouwen we aan een wereld zonder pijn.

(refrein)
Jubel nu, laat onze stemmen klinken,
In deze tijd van hoop en kracht.
Verbonden in ons geloof en liefde,
Vieren we Gods glorie en zijn pracht.

(Strofe 3)
Met barmhartigheid als onze leidraad,
Reiken we uit naar hen in nood.
In dienstbaarheid en solidariteit,
Brengen we vreugde en herstellen we de dood.

(refrein)
Jubel nu, laat onze stemmen klinken,
In deze tijd van hoop en kracht.
Verbonden in ons geloof en liefde,
Vieren we Gods glorie en zijn pracht.

(Strofe 4)
Laat deze wereld ons niet ontmoedigen,
Maar inspireer ons om te blijven geloven.
Met moed en volharding gaan we voort,
In Gods liefde zullen we nooit doven.

(refrein)
Jubel nu, laat onze stemmen klinken,
In deze tijd van hoop en kracht.
Verbonden in ons geloof en liefde,
Vieren we Gods glorie en zijn pracht.

(Eindrefrein)
Jubel nu, laat onze stemmen klinken,
In elke tijd, op elke plaats.
Samen vormen we een koor van vreugde,
Een getuigenis van Gods genade en maat.

Een frisse wind

Like and Subscribe

Luisteren!

tekst met hulp van OpenAI’s ChatGPT Language Models – Beeldvorming Picsart

You cannot copy content of this page
Skip to content