De kruisdagen

De kruisdagen,  van oudsher een gebed om zegen en bescherming van de aarde en de oogsten
De kruisdagen

De kruisdagen

De kruisdagen
Waren van oudsher
De drie dagen die
OLH Hemelvaart voorafgaan

Dagen van gebed
Bezinning
En bekering

Een gebed ook om zegen
En bescherming van de aarde
De vruchten en de oogst

Ontstaan in de 5de eeuw na Christus
En ingevoerd door de Heilige Mamert,
Een van de ijsheiligen ,
Zijn ze één grote smeekbede om Verlossing

De verlossing van kwaad en onrecht
De verlossing van ziekte en ongeval
De verlossing van tegenslag en tegenspoed

In tijden van grote nood
is er vaak geen pasklaar antwoord
Of mirakel pilletje dat alles oplost

We staan onmachtig
en kunnen alleen bidden
om Verlossing

… en goede oplossingen
voor de vele problemen
die zich voor ons allen stellen

Meer dan ooit zijn de kruisdagen aktueel
Een gebed om bescherming van onze aarde
Er is geen planeet B

Laat ons bidden!

Voorbede

Wij bidden tot U Heer,

Dat de aarde vruchten mag dragen voor iedereen, om tarwe en rijst en vruchten aan de bomen.
Dat ieder, in zijn eigen werelddeel de vruchten van hun land mag plukken.

Om brood op tafel, en voldoende voedsel voor iedereen, zodat geen mens sterft van honger en niemand ziek wordt door ondervoeding.

Om werk voor ieder en zinvolle tijdsbesteding voor iedereen, zodat geen mens zich nutteloos voelt en niemand verkommert van armoede of eenzaamheid.

Om kennis van zaken, scholing en ervaring voor iedereen, zodat geen mens slachtoffer wordt van onkunde en daardoor aan de kant geschoven word. Dat niemand ten prooi valt aan uitbuiters.

Om blijken van waardering, tekenen van erkenning voor iedereen, zodat op geen mens neergekeken wordt
en niemand zich minder gewaardeerd voelt.

God, Gij wilt dat al uw mensen leven in welzijn en gelukkig zijn. Gij weet wat wij nodig hebben.

Verhoor onze gebeden en vervul de levensbehoeften van al uw kinderen. Laat het niet gebeuren dat wij hun iets onthouden wat zij nu juist hard nodig hebben.

Dat ons aller welzijn en geluk hier op aarde door mag dringen tot in de hemel tot eer van U, de levende en algoede God. Amen

Gedicht van Anton van Wilderode

Men stapte de groene vroegte door,
langs zandwegen door ‘t zwarte karrenspoor,
dauwgras en veldkruid.
De kruisdagen liet men niet.
Men zong doorwiegend het lied der oude litanieën.
Heiligen gingen met ons mee, smekend om aardse dingen,
zaaitijd en groei, de oogst, de volle schuren,
de zaligheden, die niet eeuwig duren.
Wij zongen luidop ‘kyrie eleison’, tegen pest,
oorlog en hongersnood en tegen de onontkoombare dood.
Een hemelse leeuwerik ontsteeg de aarde,
boven het groen groen der beemden met paardenbloemen;
terwijl de geploegde kouter als een rijk tapijt
vroeg om zaad en onze blikken trok wijd en zijd.
Veldkapellen, devotiekruisen en heiligbeelden:
ze zijn met gulle hand over het Vlaamse platteland uitgestrooid.

Lees meer

de grote litanie uit het gebedenboek

Leave a Comment

You cannot copy content of this page
Skip to content