Echo’s van Nederland

Echo's van Nederland. Een herschreven versie van "Herinnering aan Holland" van Hendrik Marsman .
Echo’s van Nederland. Een herschreven versie van “Herinnering aan Holland” van Hendrik Marsman .

Echo’s van Nederland

Een herschreven versie van "Herinnering aan Holland" in een eigentijdse stijl, getiteld "Echo's van Nederland"

In mijn hoofd speelt zich af
een land van steden en velden
dat zich uitstrekt tot de horizon,
en overal om mij heen
zijn geluiden van het verleden
die echoën door het land.

Er zijn rivieren die stromen
door steden groot en klein,
en groene velden waarop
de boeren hun werk doen.
Overal staan bomen en huizen
die getuigen van ons bestaan,
en hoge gebouwen
rijzen op tegen de lucht.

Maar onder de oppervlakte
ligt een gevoel van onbehagen,
een stil verlangen naar
een betere toekomst voor iedereen.
We zien tirannen die
ons willen knechten en onderdrukken,
en we voelen ons verloren
in een wereld vol geweld.

Maar we zullen blijven vechten
voor onze vrijheid en ons recht,
en we zullen ons nooit overgeven
aan de tirannie van de macht.
We zullen onze stem laten horen,
we zullen onze vuisten ballen,
en we zullen blijven strijden
tot we de overwinning behalen.

Echo’s van Nederland, dat is wat we zijn,
een land van hoop en strijdlust,
een land waar we samenwerken
om onze toekomst te bouwen.
We zullen blijven vechten,
we zullen blijven bouwen,
en we zullen blijven groeien,
tot we onze dromen hebben verwezenlijkt

Ter herdenking van alle gesneuvelden uit de tweede wereldoorlog

Bron OpenAI’s ChatGPT-3 Language model & mlaure

Leave a Comment

You cannot copy content of this page
Skip to content